banniere_thea_france_0

Melding van een ongewenst effect

Ongewenste effecten moeten aan uw lokaal regelgevend orgaan en aan Théa Pharma gemeld worden

Ongewenst effect (OE): elke ongewenste medische gebeurtenis bij een patiënt die een door Théa Pharma aangeboden product toegediend heeft gekregen en die niet noodzakelijkerwijs een oorzakelijk verband hoeft te hebben met de behandeling. Het kan eender welk ongunstig en onbedoeld teken (bijvoorbeeld, een afwijkend analyseresultaat), symptoom of ziekte zijn die in de tijd samenhangt met het gebruik van een product van Théa Pharma, ongeacht of het wel of niet wordt beschouwd als verband houdende met het product van Théa Pharma. 

E-mail: complaintsthea@farmaconsult.be

Wanneer u contact met ons opneemt, gelieve dan het volgende te vermelden:

  • contactgegevens van de persoon die de melding doet (inclusief naam en telefoonnummer)
  • productnaam;
  • dosis;
  • anoniem gemaakte patiëntengegevens

Er kan contact met u worden opgenomen om meer informatie te verkrijgen.

En savoir plus